0 نظر

در هر ساعت از دنیایی که در آن زندگی می کنیم نویده دهنده های پیشرفت های عظیم تکنولوژی در مباحث تولید جنین های مصنوعی و شبیه سازی شده است.اگرچه در گذشته پیشرفت تکنولوژی تنها محدود به ارتقا یافتن سطح علمی و کاربردی وسایل، ربات ها و کامپیوترها شده است، پیشرفت هایی  که با هدف در خدمت بودن انسان ها و جامعه بشری ساخته می شدند اما امروزه پیشرفت در تکنولوژی تا جایی ادامه پیدا کرده است که هدف آن مطالعه بر تولد انسان هایی با ژنتیک یکسان و شبیه به هم از طریق کشت سلولی شده است.

تکنولوژی تولید جنین موش از طریق کشت سلول های بنیادی

جنین شناسان دانشگاه کمبریج در انگلستان موفق به تولید جنین های واقعی از سلول های بنیادی جنین های موش شدند.

جنین مصنوعی موش در محیط کشت مصنوعی

جنین مصنوعی موش در محیط کشت مصنوعی

در این تکنولوژی فرآیند به وجود آمدن سلول تخم از راه غیر معمول آن است به صورتی که جنین حاصله، از لقاح تخمک و اسپرم به وجود نخواهد آمد. بلکه از کشت و جداسازی سلولهای بنیادی از جنین دیگری حاصل می شوند.

اگرچه این تکنولوژی در بین جوامع انسانی و از نظر اخلاقی به دلیل برهم خوردن تعادل جمعیتی و تولید موجوداتی شبیه به هم از نظر ژنتیکی مورد نقد قرار گرفته است اما از دیدگاه علمی کمک به عدم انقراض بعضی از نسل های حیوانات، مطالعه بر روی فرآیندهای تمایززایی فیزیولوژیک سلولهای بدن موجوادات و رفع مشکلات ناباروری در بین بعضی از گونه های حیوانی را بیان می کند.

مطالعه جنین های تازه شکل یافته در مراحل اولیه جنینی همیشه یک موضوع چالش برانگیز بوده است.زیرا جنین در این مرحله بسیار کوچک و در داخل کیسه ای پنهان شده است و مطالعه  بر روی آن بسیار مشکل خواهد بود و به همین علت تمامی نقص های مادرزادی در بین جنین ها تنها بعد از چند ماه از شکل گیری جنین قابل تشخیص خواهد بود. به همین علت مطالعه بر روی جنین های شبیه سازی شده در محیط کشت های مصنوعی و از طریق سلولهای بنیادی اهمیت خود را نشان خواهد داد.

سلول های بنیادی توانایی بالقوه برای تشکیل و تمایز سلولهای تمایز نیافته به سلول های تمایز یافته و باعث تشکیل اندام هایی نظیر دست و پا و.. می شوند.

برای تولید جنین مصنوعی، ابتدا دو نوع سلولهای بنیادی در محیط کشت جانوری کشت کشت داده می شوند و پس از آن با یکدیگر ترکیب می شوند.

نمونه ای از محیط کشت سلول های بنیادی

نمونه ای از محیط کشت سلول های بنیادی

آنچه در دانشگاه میشیگان پس از کشت دیده شد وجود بخشی های تمایز زایی شده شبیه به بافت های مغز، ریه و روده ها بود.

در سال 2017 پروفسور Zernicka-Goetzبیان کرد که  فرآیند گاستریفسیون که شاید مهم ترین بخش از آغاز شکل گیری یک جنین باشد که در آن، جنین از یک قسمت تک لایه به قسمت دولایه و پس از آن به سومین لایه ی خود می رود و زندگی جنین آغازمی شود.

تشکیل لایه گاستریفاسیون نیازمند سه نوع سلول بنیادی است که دانشمندان تنها موفق به کشف دو نوع از آن شدند و هم چنان یک نوع از سلول های بنیادی ناشناخته مانده است.انها در تلاش برای فهم چگونگی ترکیب شدن این سه نوع سلول بنیادی باهم و شناختن تغییر ساختار مسیرهای بیولوژیکی آنها هستند.

نمونه ای از مراحل کشت سلول بنیادی

نمونه ای از مراحل کشت سلول بنیادی

تکنولوژی کشت سلول های بنیادی نه تنها برای تولید جنین های مصنوعی بلکه برای ترمیم و بازسازی اندام های آسیب دیده نیز مورد استفاده قرار می گیرند.امروزه با تکنولوژی سلولهای بنیادی موفق به ترمیم اعضای آسیب دیده حاصل از بیماری های دیابت ،آلزایمر و حتی تولید خون تازه و کمک به بیماران سرطانی می شود.

این تکنولوژی تنها محدود مربوط به شبیه سازی حیوانات نیست و گام بعدی تولید جنین های مصنوعی از انسان در برنامه ی کاری داشنگاه های راکفر و میشیگان قرار گرفته است.اگر چه قوانین های بسیاری بر روی تکنولوژی مطالعه تولید جنین های مصنوعی وضع شده است مخصوصا درکشور انگلستان قانون” 14 روزه ” به معنی اجازه مطالعه تولید جنین فقط در 14 روز اول تولید جنین را می دهد و پس از آن قادر به مطالعه به دلیل مسائل اخلاقی نخواهند بود.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: