0 نظر

 

میزان عیدی کارگران سال ۹۷

میزان عیدی کارگران سال ۹۷

 

یکی از مهمترین اخباری که همیشه در اواخر زمستان فکر کارگران و کارمندان را به خود مشغول میکند میزان عیدی کارگران است که بعد از تصویب به کار فرما یان ابلاغ میشود. عیدی کارگران شاید مقدار زیادی نداشته باشد و تمام نیازهای این قشر را برطرف نکند ولی میزان پرداخت شده عیدی کارگران میتواند حداقل بخش کوچکی از مخارج و هزینه های عید را رفع میکند. در ادامه جزئیات عیدی کارگران در سال 97 را می خوانید.

 

جزئیات عیدی کارگران در سال 97

حداقل و حداکثر عیدی کارگران سال ۹۷

حداقل و حداکثر عیدی کارگران سال ۹۷

 

حداقل و حداکثر عیدی کارگران سال 97

همانطور که می دانید تمام کارگاه ها و کارخانجات اعم از دولتی و خصوصی که نیروی کار دارند، موظف هستند عیدی کارگران خود با هر قراردادی که در آن محل کار میکنند در اواخر سال طبق تعرفه تصویب شده پرداخت کنند.
میران عیدی کارگران متناسب با حقوقی که میگیرند متفاوت است و لی همیشه یک حداقل و حداکثر برای آن بیان میشود. عیدی کارگران برای یک سال کاری که در محلی مشغول بکار هستند، حداقل معادل ۶۰ روز کاری و حداکثر ۹۰ روز کاری باید در نظر گرفته شود.

طبق حقوق قانون کار سال ۹۷ که پایه حقوق به صورت ماهیانه حدودا ۹۲۹۹۳۱۰ ریال تصویب شده بود، عیدی کارکنان در پایان سال حداقل ۱۸۵۹۸۶۲۰ ریال و حداکثر ۲۷۸۸۷۹۳۰ ریال محاسبه شده است که باید توسط کارفرما پرداخت شود.

ما در ادامه مطلب فرمول محاسبه عیدی کارکنان در یک سال کاری و چند مورد کارکرد کمتر از یک سال را بیان نموده ایم.

 

حداقل دستمزد روزانه مصوب سال ۹۷—————–> ۳۷۰۴۲۳ ریال

میزان عیدی کارگران در یک سال : ۶۰ × دستمزد یک روز کاری

میزان عیدی کارگران برای ۱۰ ماه کار کرد : ۱۸۵۲۱۱۵۰ ریال

میزان عیدی کارگران برای ۷ ماه کارکرد : ۱۲۹۶۴۸۰۵ ریال

میزان عیدی کارگران برای ۵ ماه کارکرد : ۹۲۶۰۵۷۵ ریال

میزان عیدی کارگران برای ۳ ماه کارکرد : ۵۵۵۶۳۴۵ ریال

میزان عیدی کارگران برای ۱ ماه کارکرد. : ۱۸۵۲۱۱۵ ریال

 

عیدی کارگران سال ۹۷

عیدی کارگران سال ۹۷

 

پرداخت نکردن عیدی کارگران در سال 97 توسط کار فرمایان

 

همانطور که بیان کردیم هر کار فرما موظف است طبق مصوبه های وزارت کار که هر ساله مبلغی را بعنوان عیدی کارگران تصویب میکند این مقدار را به کارگران خود پرداخت کند، ولی همیشه در هر قشری شاهد قانون شکنی هایی از طرف عده ای محدود هستیم.

باتوجه به شرایط کاری جامعه و زیادی نیروی کار هر شخص با کمترین مزایا و حقوقی حاضر به کار میشود و از حقوق  اصلیه خود چشم پوشی میکند در این شرایط است که بعضی کارفرمایان با سوء استفاده حقوق کارگران را پایمال میکنند که مهمترین این حقوق،  عیدی کارگران می باشد.

در صورت ضایع شدن حق و حقوق شما و ندادن عیدی کارگران توسط کار فرما  میتوانید با توجه به راهنمایی هایی که در ادامه متن بیان کردیم از کارفرما شکایت کنید.

 

مراحل شکایت از کارفرما در صورت ندادن عیدی کارگران

 

۱ – اولین کاری که شما باید انجام دهید، پیدا کردن شعبه کار و امور اجتماعی از طریق شعبه بیمه گزار تامین اجتماعی خود است.

۲ – بعد از پیدا کردن اداره کار مربوطه یک نامه برای شعبه بیمه گزارتان بگیرید تا شما را برای چگونگی دریافت عیدی کارگران راحتتر راهنمایی کنند.

۳ – سوابق بیمه خود را میتوانید با این نامه جمع آوری کنید تا از این مستندات برای دریافت عیدی کارگران استفاده کنید.

۴ – سوابق جمع آوری شده لا به اداره کار ببرید و فرم در خواست رسیدگی به عدم پرداخت عیدی کارگران را پر کنید.

۵ – طبق این فرم ها از طرف اداره کار یک نامه با عنوان نامه سازش مبنی بر عدم پرداخت عیدی کارگران برای کار فرما ارسال میشود.

۶ – در جلسه سازش هر دو طرف حاضر میشوند و مدارک لازم را ارائه میکنند. در صورت حل مشکل در این جلسه شکایت مبنی  بر عدم پرداخت عیدی کارگران به پایان میرسد.

۷ – در غیر این صورت کارفرما و کارگر برای رسیدگی به حق و حقوق خود به دادگاه ارجاع داده میشوند تا اگر حق عیدی کارگران ضایع شده باشد به او پرداخت شود.

 

سخن پایانی

 

ما در مقاله بالا قصد داشتیم عیدی کارگران در سال 97 را مورد بررسی قرار دهیم. در این مطلب حداقل و حداکثر عیدی کارگران و عدم پرداخت آن توسط کار فرمایان که به شکایت کارگران منتهی شده بیان شده است. با توجه به اینکه حق همیشه به حق دار میرسد در صورت ضایع شدن حقتان نگران نباشید مطمئن باشید با صبر و پیگیری به حقوق خود خواهید رسبد.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: