اخیرا برنامه ها و بازیها طوری طراحی می شوند که تبلیغاتی در آنها قرار داده می شود و به صورت خودکار کانالی تلگرامی برایتان باز می شود و درخواست عضویت می کند. و یا اینکه به صورت خودکار شما را عضو کانال تلگرامی می کنند.

شاید گاهی به این فکر کنید که من چه موقع عضو این کانال شدم و یادتان نیایید. این برنامه ها هستند که شما را عضو کانال ها می کنند.

تبلیغات تلگرام
تبلیغات تلگرام

برای اینکه از شر تبلیغاتی به این سبک رها شوید. چند راه وجود دارد. اگر از تلگرام استفاده می کنید که باید آن برنامه را شناسایی و حذف کنید تا دیگر تبلیغات برایتان نیاید.

اما اگر از موبوگرام استفاده می کنید راه کار بهتری وجود دارد. در این آموزش موبوگرام به شما یاد می دهیم چگونه از دست تبلیغات مزاحم رهایی یابید.

برای جلوگیری از ورود خودکار به کانالها در موبوگرام مراحل زیر را دنبال کنید:

* موبوگرام را اجرا کنید
* 3 خط بالا را انتخاب کنید
* وارد تنظیمات موبو شوید
* در انتهای صفحه گزینه مسدود کردن تبلیغات را فعال کنید.

با انجام این کار دیگر به صورت خودکار وارد کانال ها و گروه ها نمی شوید.

به اشتراک گذاشتن این مطلب