2 نظر

در سراسر دنیا در معماری و طراحی داخلی کافی شاپ ، خلاقیت های بسیاری به خرج می دهند و سعی می کنند در طراحی داخلی کافی شاپ ، تا جایی که امکان است تنوع ایجاد شود.
در ادامه کافی شاپی را می بینید که joben نام دارد که طراح آن ، برای معماری و طراحی داخلی این کافی شاپ، از کتاب های تخیلی ژول ورن الهام گرفته است.

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

در این کاف شاپ، عناصری به کار رفته است هر کدام از آن ها ذهن خلاق طراح آن را به نمایش می گذارد. ژول ورن نویسنده ای است که به دلیل داشتن آثار علمی و تحیلی اش برای همه ی افراد آشنا است اما امروز با استفاده از تکنولوژی های گسترده ای که در اختیار بشر است، شگفتی های ذهن ژول ورن به واقعیت تبدیل شده است. او از سفر به زیر دریا تا سفر به کره ماه را پیش بینی کرده بود و در داستانهایش از آن سخن به میان آورده بود.

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

در این کافی شاپ از لوسترهای سفینه ای استفاده شده است که جلوه ای ویژه به محیط کافی شاپ بخشیده است و همچنین در معماری و طراحی داخلی کافی شاپ چرخ دنده هایی به کار گرفته شده است که نشان از گذر زمان و تکنولوژی های اولیه دارد. همه ی این ها نشان دهنده ی درگیر شدن ذهن طراح با ذهن ژول ورن است و برقراری رابطه با مشتریان و مخاطبین است.
این کافی شاپ در واقع در رمانی ساخته شده است و فضای ان شبیه به موزه است و این موضوع سبب می شوند که مخاطبان بیشتری به آن جذب شود.

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

معماری و طراحی داخلی کافی شاپ الهام گرفته از کتاب های ژول ورن

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: