0 نظر

کسانی که در حوزه ی کسب و کار فعالیت می کنند، همیشه یک دغدغه ی بزرگ دارند: مدیر سازمان چه کسی باشد؟ معمولا برای کسانی که درون شرکت فعالیت می کنند بر این باورند که می توانند پس از کار و فعالیت، گرفتن آموزش های لازم و ارتقا مقام، در نهایت بر منصب مدیریت بنشینند. اما این چالش که آیا مدیران از درون سازمان انتخاب شوند یا از بیرون، دغدغه ای مهم بوده است.
حقیقت این است که در هر دو صورت با مزایا و معایبی رو به رو می شوید که در نهایت این شما هستید که باید تصمیم بگیرید برای کسب و کار خود، کدام منافع برای شما بیشتر اهمیت دارد و یا اینکه از کدام معایب می توانید چشم پوشی کنید.

در ادامه ی مطلب همراه شوید تا به بررسی این نکات بپردازیم.

چگونه مدیر سازمان انتخاب کنیم؟

چگونه مدیر سازمان انتخاب کنیم؟

مدیر سازمان بیرونی یا درون سازمانی

همان طور که از عنوان پیداست، مدیران را می توان از دو جا بر سر کار نشاند، یا از درون سازمان انتخاب می شوند و یا بهترین ها از خارج از سازمان انتخاب می شوند.
مدیران درون سازمانی، داخل سازمان رشد کرده اند و سلسله مراتب اداری را طی کرده و اکنون می توانند به عنوان مدیر انتخاب شوند. اما مدیران بیرون سازمانی، مدیرانی هستند که از خارج از سازمان دعوت می شوند و به استخدام شرکت در می آیند و مستقیما مسدولیت هایی را می پذیرند.
اما هر یک از این مدیران چه مزیت ها و معایبی می توانند داشته باشند؟

انتخاب مدیران بیرون سازمانی

مدیرانی که از بیرون از سازمان انتخاب می شوند، با خود ایده های جدید و نفس تازه ای به سازمان می آورند. نسبت به روند ها و گذشته ی سازمان تعصبات کورکورانه ندارند و می توانند معایب را به خوبی ببینند. مشکلات سازمان برای آن ها تبدیل به روزمزگی نشده است و به راحتی می توانند آن ها را مشاهده کنند. قادرند به راحتی ساختار شکنی کنند در حالیکه هیچ پیش داوری نسبت به اعضای سازمان ندارند. در نهایت باید گفت که این افراد انگیز ه ی زیادی دارند و برای اثبات خود، از همان ابتدا، کار خود را با اقتدار آغاز می کنند تا بتوانند نقش منجی سازمان را به خوبی ایفا کنند.
اما در این حین باید بگوییم که با تمام مزیت هایی که انتخاب این مدیران دارند، می تواند مزیت انتخاب مدیران درون سازمانی را به طور کامل از بین ببرند.

حتما بخوانید: چگونه یک مدیر نافذ شویم؟

انتخاب مدیر از درون سازمان و افراد حاضر

علی رغم تمام مزیت های فوق، انتخاب یک مدیر از درون سازمان می تواند مزایای زیر را در پی داشته باشد:
– این گونه مدیران به خوبی را فرهنگ سازمان آشنایی دارند و تمامی مناسبات و ارتباطات را می شناسند. لذا هیچ وقت اضافی صرف به اصطلاح جا افتادن نمی کنند.
– اهداف را به خوبی می دانند و با برنامه های سازمان کاملا آشنا هستند. این سبب می شود که از صفر کاری شروع نکنند و ملزم و متعهد به اهداف باشند.
– تععصب آنها به سازمان، نوعی تهعد به همراه خواهد داشت که خود را در برابر سرنوشت آن، بسیار مسئول می دانند.
– یکی از مهم ترین پیام اتنخاب مدیر از دورن سازمان به کارکنان این است که در صورتی که به خوبی کار کنند، رشد کنند و آموزش ببینند، می توانند ارتقا یاببند و در نهایت در پست مدیریت قرار بگیرند. این یعنی انگیزه برای کارکنان که بیشتر و بهتر کار کنند.
– این افراد شایسته هستند، چرا که بعد از سال ها کار موفق در سازمان اکنون به این منصب رسیده اند. لذا قابلیت های آنان برای تمامی افراد آشکار است و انتخاب آنها با ریسک کمتر و اطمینان بیشتری صورت می گیرد.
– این افراد چندان نیازی به توجیه شدن ندارند و در قبول مسئولیت ها، کمتر به آموزش نیاز دارند.

اما این انتخاب، چندان دور از ریسک نیست. مثلا انتخاب مدیر از دورن سازمان، حس حسادت و رقابت های منفی را در سازمان ایجاد می کند و ممکن است حس رقابت سازنده را در افراد برای ارتقا شغلی، اصلا ایجاد نکند. از سوی دیگر، سازمان از نظر فرهنگی غیر قابل انعطاف می شوند، تغییراتی مثبت که می توانند بسیار مثبت باشند. همچنین افکار جدید وارد شرکت نمی شود و این ممکن است به ضرر سازمان تمام شود.
لذا بهترین روش انتخاب ترکیب از مدیران بیرونی و درونی سازمان است تا از هر دو سو بتوانید از نیروی تازه نفس و یک نیروی متعصب بهره ببرید.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: