تازه‌ترین نوشته‌های "عجایب"

معمولا بیشتر جاذبه های عجیب و شگفت انگیزی که ما را به حیرت وامیدارند مربوط به گذشته هستند. در کشورهایی مثل یونان، ترکیه، ایران، ایتالیا، مصر و … سازه هایی باستانی وجود دارند که اتفاقا در دسته عجایب هم قرار میگیرند.

از تماشاخانه باستانی کولوسئوم چه می دانید؟

احتمال زیاد شما نیز بار ها و بار ها فیلم های گرگینه ای دیده اید، شب از نیمه می گذرد و ماه کامل خود را در آسمان نشان می دهد. قهرمان داستان از درد به خود می پیچد به صورتی که فکر می کنید صد ها چاقو در بدنش فرو می رود. چند لحظه بعد […]

دیدگاه علم و اساطیر باستانی در مورد گرگینه

در هر ساعت از دنیایی که در آن زندگی می کنیم نویده دهنده های پیشرفت های عظیم تکنولوژی در مباحث تولید جنین های مصنوعی و شبیه سازی شده است.اگرچه در گذشته پیشرفت تکنولوژی تنها محدود به ارتقا یافتن سطح علمی و کاربردی وسایل، ربات ها و کامپیوترها شده است، پیشرفت هایی  که با هدف در […]

تکنولوژی جنین های مصنوعی دنیا را تغییر خواهد داد!

انسان به طور معمول در پی آگاهی از دنیای پس از مرگ است. پدیده ای به اسم تجربه نزدیک به مرگ وجود دارد که از آن به عنوان منبعی برای دریافت اطلاعات بیشتر از طرف دیگر زندگی نگاه کرده است. کسانی هستند که تجربه نزدیک به مرگ دارند و به طور معمول از اتفاقاتی همچون […]

تجربه نزدیک به مرگ ناشی از توهم مغز است؟

تحقیق در مورد موجوات فرازمینی یک از کارهایی است که سالهاست سازمان های امنیتی خصوصا آمریکا و روسیه به آن مشغول هستند و تقریبا هر سرنخی را سریع دنبال کرده و در نهایت آنرا حاشا کرده و وجودش را انکار می کنند. اینکه موجودات فضایی هوشمند وجود دارند یا خیره هنوز در حاله از ابهام […]

مرموزترین کتاب های جهان با علم فرا انسانی